logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Ukončenie zaraďovania žiakov do 1. triedy pre školský rok 2019/2020

Vážení rodičia,

všetkým záujemcom o zaradenie dieťaťa do Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, oznamujeme, že sa ukončilo zaraďovanie žiakov do 1. triedy. Vzhľadom na veľký počet prihlásených detí oznamujeme aj tým, ktorých deti splnili psychologické kritérium, že pre nedostatok miesta nemôžeme ďalších žiakov do 1. ročníka prijať.

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy