logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vianočná akadémia - 17.12.2018

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu v pondelok 17. 12. 2018 o 16.00 h v DK Vajnorská.

 

Ak Vaše dieťa nevystupuje v programe, môžete si ho vyzdvihnúť v škole do 14.00 h,

potom ideme so všetkými deťmi do DK Vajnorská.

 

Obedy: 1. roč. od 12.00 do 12.30 h, 2. roč. od 12.30 do 13.00 h,

3. roč. od 13.00 do 13.30 h, 4. roč. od 13.30 do 14.00 h.