logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Výpisy vysvedčení za prvý polrok šk.roku 2018/2019

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že vo štvrtok 31. 1. 2019 bude odovzdávanie výpisov 
vysvedčení za 1. polrok.
Vyučovanie bude od 8.00 h do 11.00 h, ŠKD od 11.00 h do 14. 00 h.

Prosíme Vás, aby ste si do 14.00 h vyzdvihli svoje deti z ŠKD.

Harmonogram obedov dňa 31.1.2019 je nasledovný:
1. ročník od 11.00 do 11.30, 2. ročník od 11.30 do 12.00,
3. ročník 12.00 do 12.30, 4. ročník od 12.30 do 13.00h.