logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Vyučovanie a vysvedčenie 28.6.2019

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
a odovzdávanie vysvedčení bude v piatok 28.6.2019.

Vyučovanie je do 10.30 h, ŠKD do 13. 00 h,
prosíme, aby ste si do tohto času vyzdvihli deti z ŠKD.

Prajeme Vám a Vašim deťom príjemné letné prázdniny.

ŠpMNDaG