logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch január a február 2020

V mesiacoch január a február 2020 sa budú v ŠKD konať nasledovné podujatia:

23.1. - Talentmánia - Trieda baví triedu

13.2. - Karneval