logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch marec a apríl 2020

V mesiacoch marec a apríl 2020 sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

26.3. - Celoškolská literárna pátračka

Tvorivé veľkonočné dielne - výstava výrobkov

Deň Zeme - súťaž