logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktivity ŠKD v mesiacoch september a október 2019

V mesiacoch september a október 2019 sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

24.9. prípadne 26.9. (podľa počasia) - Športové hry - kvalifikácia na LOH 2020

Október (presné dátumy budú upresnené) - 10.10.  Deň jablka

                                                                      Výstava jesenných prác

                                                                      Halloween karneval