logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Oznam pre rodičov predškolákov

Vážení rodičia,
 
ďakujeme za Váš záujem o vstup Vášho dieťaťa do 1. ročníka ŠpMNDaG na Teplickej 7.
 
Oznamujeme Vám, že výber žiakov je k dnešnému dňu uzatvorený.
Pre vysoký záujem o našu školu nebolo možné zaradiť všetky deti
všetkých žiadateľov do výchovno-vyučovacieho procesu na našej škole.
 
Za pochopenie ďakujeme.
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy
03. 06. 2020