logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predškoláci – zrušené stretnutie 7. 3. 2020

Vážení rodičia predškolákov,
vzhľadom na odporúčanie hlavného hygienika a pokynov riaditeľky školy je
z dôvodu prevencie nového koronavírusu zrušené stretnutie dňa 7. 3.
2020.
Ďakujeme za pochopenie.