logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

RIADITEĽSKÉ VOĽNO 20.12.2019

Riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

udeľuje  žiakom  riaditeľské voľno  na piatok 20.12.2019.

        

Ďakujeme za pochopenie,

                                                                                                    

riaditeľka školy