logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Šaliansky Maťko - súťaž v prednese povestí

Dňa 20.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. V prvej kategórii v recitácii povestí sa na prvých troch miestach umiestnili:

1. Trevor Poór z 3.C

2. Stella Armitage z 2.C

3. Ellie Petrášová z 2.A

Do okresného kola, ktoré sa uskutoční v januári, nás pôjde reprezentovať Trevor Poór.

V druhej kategórii Šalianskeho Maťka postupujú z triednych kôl žiaci zo 4.D - Ondrej Madaj, Liliana Surovčíková, Veronika Lášticová. Dňa 3.12. sa zúčastnia školského kola na gymnáziu Skalická a budú súťažiť s piatakmi.