logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

ŠKD aktivity v mesiacoch november a december

V mesiacoch november a december sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

November

- tvorivé dielne - výroba vianočných výrobkov

- filmové predstavenie (dátum bude upresnený)

December 

- tvorivé dielne - vianočná výzdoba

- Vianočné trhy