logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Začiatok školského roka 2019/2020

Milí žiaci a rodičia,

dňa 2. 9. 2019 o 8.00 h slávnostne otvárame školský rok 2019/2020 v ŠpMNDaG, Teplická.

Program:

8:00 - príhovor riaditeľky školy PhDr. Jolany Laznibatovej Csc.

8:05 - 8:15 - privítanie prvákov

8:15 - 8:40 - privítanie žiakov 2. - 4. ročníka

8:45 - 9:10 - prvé informatívne stretnutie p. riaditeľky PhDr. Jolany Laznibatovej Csc., s rodičmi prvákov

9:30 - začiatok školského roka na gymnáziu Skalická cesta s  riaditeľkou školy PhDr. Jolanou Laznibatovou, CSc.

11.00 – ukončenie 1.školského dňa – rodičia si vyzdvihnú deti zo školy 

Žiadame rodičov, aby neprichádzali s autami až k budove školy.

Ďakujeme!