logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zrušené vyučovanie 9. - 13.3.2020

Vážení rodičia,

Podľa nariadenia BSK je vo všetkých školách v zriadovateľskej pôsobnosti BSK prerušené vyučovanie na týždeň 9.-13.3.2020.
Riaditeľka školy na základe tohto nariadenia zrušila vyučovanie na ŠpMNDaG (Skalická aj Teplická) od pondelka 9.3.2020 do piatka 13.3.2020. Triedni učitelia poslali túto informáciu všetkým rodičom aj do mailových schránok. Škola bude celý týždeň úplne zatvorená a bude v nej prebiehať kompletná dezinfekcia priestorov.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka