logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zrušenie vyučovania do odvolania

Vážení rodičia,
 
Podľa nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky je vo všetkých školách a školských zarideniach na Slovensku v školskom roku 2019/2020 prerušené vyučovanie do odvolania.
Riaditeľka školy nariaďuje učiteľom, aby využili možnosti IKT a posielali školské úlohy, pracovné listy, projektové úlohy alebo iné zadania či výučbové materiály k svojim predmetom žiakom, prípadne ich rodičom a prešli tak do módu dištančného vzdelávania.
 
Za pochopenie ďakujeme
 
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka