logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí žiaci, vážení rodičia,

dňa 2. 9. 2020 slávnostne otvárame šk. rok 2020/2021  v ŠpMNDaG, Teplická 7

PROGRAM:

8. 00 h - príchod žiakov 1. ročníka,

privítanie riaditeľkou školy PhDr. Jolanou Laznibatovou,  CSc.

8. 30 – 9. 00 h - prvé informatívne stretnutie  riaditeľky školy s rodičmi prvákov, rodičia žiakov 1. ročníka si vyzdvihnú deti  z tried o 10.00 h.

9. 00 h – príchod žiakov 2. - 4. ročníka

11.00 – ukončenie 1. školského dňa – rodičia detí z 2. - 4. ročníka si vyzdvihnú deti zo školy 

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy