logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Pomôcky v školskom roku 2022/2023

Zoznam pomôcok potrebných v školskom roku 2022/2023 nájdete tu.