logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

NAŠA ŠKOLA OTVÁRA 3 TRIEDY PRÍMY

Vážení rodičia,

 

oznamujeme Vám, že naša škola bola vyňatá z určených 5% žiakov

Predškoláci 2017/2018

Harmonogram stretnutí predškolákov v šk. roku 2017/2018

Témy a termíny stretnutí:

1.      Divadelné predstavenie Rumcajs           

piatok   8. 12. 2017  o 11.00 h

(divadelné predstavenie a  prekvapenie od  Mikuláša)

 

2.      Čáry-máry v januári               

Riaditeľské voľno 1.2.2018

Na základe stúpajúceho počtu neprítomných žiakov na vyučovaní a údajov monitoringu neprítomnosti žiakov za posledné tri dni – 29.01. 2018 neúčasť 26,4 % žiakov, 30.01.2018 neúčasť 34,25%, 31.01.2018 neúčasť 38,7% a po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva udeľujem na zajtra, t. j. 01.02.2018 riaditeľské voľno pre celú školu, t. j. Teplická 7 – 1.

OZNAM - CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY 1.-4. ročník

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokej chorobnosti  žiakov

(chrípka a chrípkové ochorenia) na 1. stupni vyhlasuje RÚVZ Bratislava

pre žiakov 1.-4- ročníka na Teplickej 7

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY od pondelka 29.1.2018 do stredy 31.1.2018.

 

Škola bude pre žiakov zatvorená.

 

Výpisy vysvedčení  sa budú vydávať vo štvrtok 1.2.2018.

V piatok 2.2.2018 sú polročné prázdniny.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

ZRUŠENIE TERMÍNU PREDŠKOLÁKOV 29.4.2017

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že termín stretnutia predškolákov zo dňa 29.4.2017 je zrušený vzhľadom k tomu, že viaceré rodiny si z dôvodu predĺženého víkendu robia individuálny program.

Ďakujeme za pochopenie.

ŠpMNDaG

Harmonogram stretnutí predškolákov v školskom roku 2016/2017

Informácie o stretnutiach pre deti predškolského veku v školskom roku 2016/2017 nájdete na stránke  http://smnd.sk/teplicka/skola/aktivity/predskolaci

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí žiaci, vážení rodičia,

dňa 2. 9. 2020 slávnostne otvárame šk. rok 2020/2021  v ŠpMNDaG, Teplická 7

PROGRAM:

8. 00 h - príchod žiakov 1. ročníka,

privítanie riaditeľkou školy PhDr. Jolanou Laznibatovou,  CSc.

8. 30 – 9. 00 h - prvé informatívne stretnutie  riaditeľky školy s rodičmi prvákov, rodičia žiakov 1. ročníka si vyzdvihnú deti  z tried o 10.00 h.

9. 00 h – príchod žiakov 2. - 4. ročníka

Oznam pre rodičov predškolákov

Vážení rodičia,
 
ďakujeme za Váš záujem o vstup Vášho dieťaťa do 1. ročníka ŠpMNDaG na Teplickej 7.
 
Oznamujeme Vám, že výber žiakov je k dnešnému dňu uzatvorený.
Pre vysoký záujem o našu školu nebolo možné zaradiť všetky deti
všetkých žiadateľov do výchovno-vyučovacieho procesu na našej škole.
 
Za pochopenie ďakujeme.
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy
03. 06. 2020

Informácia k ročníkovým prácam v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia,

vzhľadom k aktuálnej situácii a

Zrušenie vyučovania do odvolania

Vážení rodičia,
 
Podľa nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky je vo všetkých školách a školských zarideniach na Slovensku v školskom roku 2019/2020 prerušené vyučovanie do odvolania.
Riaditeľka školy nariaďuje učiteľom, aby využili možnosti IKT a posielali školské úlohy, pracovné listy, projektové úlohy alebo iné zadania či výučbové materiály k svojim predmetom žiakom, prípadne ich rodičom a prešli tak do módu dištančného vzdelávania.
 
Za pochopenie ďakujeme
 
PhDr.