logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Riaditeľské voľno 29.3.2021

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že na pondelok 29.3.2021 udeľuje riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľské voľno žiakom školy v budove na Teplickej z technických príčin - celodennej odstávky elektrickej energie.

Škola bude zatvorená aj pre deti rodičov pracujúcich na pracovisku.

Ďakujeme za pochopenie


PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka

OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

Vážení rodičia detí predškolákov,

oznamujeme vám, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa psychologické vyšetrenia potrebné pre prijatie vášho dieťaťa do 1. ročníka  ŠpMNaD nebudú realizovať v nasej škole.

Žiadame Vás, aby ste vaše dieťa na požadované psychologické vyšetrenie prihlásili na obvodné CPPPaP, resp. na CPPPaP najbližšie k vášmu bydlisku. Nakoľko čakacie doby sú dlhšie, prosíme vás, aby ste sa prihlásili čo najskôr.

Vyučovanie od 12. apríla 2021

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že rozhodnutím Ministerstva školstva sa od 12.4.2021 otvárajú všetky ročníky primárneho vzdelávania. Všetci žiaci 1.-4. ročníka sa učia prezenčne v škole pri dodržiavaní všetkých hygienických nariadení podľa Covid automatu. Chceme Vám pripomenúť, aby ste do EduPage dávali vyhlásenia o bezinfekčnosti (11a) a negatívny covid test jedného zákonného zástupcu (zatiaľ platné 7 dní), ako je uvedené v nariadení. Na obedy sú všetky deti v škole prihlásené, odhlasuje sa deň vopred do 14:00h.

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.