logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prijímacie konanie do 1. ročníka ZŠ

Postup pri prijímaní dieťaťa do 1. ročníka ZŠ ŠpMNDaG 2023/2024.

1. Rodič / zákonný zástupca pošle vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zaradenie svojho dieťaťa do 1. ročníka ŠpMNDaG (v prílohe) na adresu skola [at] spmndag [dot] sk do 28.2.2023. 

2. Rodič / zákonný zástupca zároveň pošle Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa (v prílohe), ktoré sa uskutoční od 9. januára 2023 do 30. apríla 2023.

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Vážení rodičia, 
 
oznamujeme vám, že veľkonočné prázdniny sú od štvrtka 14. 4. 2022 do utorka 19. 4. 2022. Nástup žiakov do školy po prázdninách je v stredu 20. apríla 2022.
 
Prajeme príjemné veľkonočné prázdniny
 
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy
 

Ukončenie prijímania prihlášok do prvého ročníka 31.3.2022

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že k 31.3.2022 ukončujeme prijímanie žiadostí o psychologické vyšetrenie dieťaťa a tým aj výberové konanie do prvého ročníka ŠpMNDaG v školskom roku 2022/2023. Všetky žiadosti o psychologické vyšetrenie podané k tomuto dátumu sú do výberového konania zaradené.

Ďakujeme za porozumenie a prejavený záujem.

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy

Predĺžené vianočné prázdniny od 20.12.2021 do 7.1.2022

Vážení rodičia,
 
Minister školstva svojim rozhodnutím predĺžil vianočné prázdniny o 3 dni. Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 20.12.2021 a končia 7.1.2022. Vyučovanie sa začína v pondelok 10.1.2022.
 
Ďakujeme za porozumenie,
 
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Prerušenie prezenčného vyučovania 1.- 3.12.2021

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že z dôvodu realizácie termostatizácie (výmeny termostatických ventilov) na Teplickej bude v dňoch 1.- 3.12.2021 (streda až piatok) vyučovanie prebiehať dištančnou/online formou.

Prezenčné vyučovanie bude pokračovať od pondelka 6.12.2021.

Ďakujem za pochopenie a vašu spoluprácu.

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy

Informácie pre rodičov budúcich prvákov v šk. roku 2022/2023

Vážení rodičia,

aktualizovali sme informácie o možnosti, podmienkach a postupe výberu prvákov pre školský rok 2022/2023.

Všetky informácie nájdete v ľavom menu v časti Predškoláci

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy

 

Krúžky ŠKD v školskom roku 2021/2022

Milí rodičia,

zoznam krúžkovej činnosti v jednotlivých ročníkoch pre tento školský rok nájdete v prílohe.

Krúžky budú prebiehať od 5.10.2021 v dňoch utorok a štvrtok, v čase od 14:15 do 15:30. 

Aktuálne informácie k EduPage 2021/2022

Vážení rodičia,

naša škola využíva školský systém EduPage, preto je dôležité, aby ste si aktivovali vaše rodičovské konto. V školskej EduPage nájdete okrem elektronickej žiackej knižky Vášho dieťaťa aj dochádzkový a stravovací systém. Zároveň je EduPage hlavným komunikačným kanálom medzi učiteľmi a rodičmi.

Prečítajte si aktuálne informácie na úvodnej stránke spmndag.edupage.org a postupujte podľa inštrukcií. Aktivovať rodičovské kontá si už môžu aj rodičia prvákov.

Prajeme Vám pokojný začiatok školského roka

Potvrdenie o návšteve školy

Vážení rodičia,
od septembra 2020 škola sprístupnila funkcionalitu elektronického potvrdenia o návšteve školy, o čom ste boli v minulom školskom roku informovaní. Prosíme Vás, aby ste si tieto potvrdenia sťahovali z EduPage našej školy zo svojho rodičovského konta.

OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

Vážení rodičia detí predškolákov,

oznamujeme vám, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa psychologické vyšetrenia potrebné pre prijatie vášho dieťaťa do 1. ročníka  ŠpMNaD nebudú realizovať v nasej škole.

Žiadame Vás, aby ste vaše dieťa na požadované psychologické vyšetrenie prihlásili na obvodné CPPPaP, resp. na CPPPaP najbližšie k vášmu bydlisku. Nakoľko čakacie doby sú dlhšie, prosíme vás, aby ste sa prihlásili čo najskôr.