logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Deň otvorených dverí 8.2.2023

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v priestoroch školy na Teplickej pre rodičov a deti, ktorí majú záujem o prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024.

Deň otvorených dverí sa bude konať 8.2.2023 od 9:15h do 11:00h. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili mailom na adresu skola [at] spmndag [dot] sk s uvedením mena dieťaťa.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy