logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Dištančné vyučovanie od 11.1.2021 do 24.1.2021

Vážení rodičia,
 
oznamujeme vám, že vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu rozhodol rezort školstva a riaditeľka školy o dištančnom vzdelávaní pre žiakov ZŠ na Teplickej od 11.1.2021 do 24.1.2021. Nástup do školy sa predpokladá 25.1.2021.
O ďalšom postupe vás budeme informovať.
 
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
 
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy