logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č. Dodávateľ Celková sumaikona zoradenia Dátum Súbor Pozn.
DFBV/0337/16 Pollák Ladislav 33752.33€ 03.10.2016 maliarske práce
FA 279/14 IZOMATECH 31540.43€ 01.10.2014 výmena strechy na Teplickej 7
FA 383/14 ECOTEST 19737.00€ 19.12.2014 chemické laboratórium
DFKV/0002/16 TELESYS 15434.40€ 16.12.2016 kotol, panvica, konvektor
FA220/13 DOXX 13006.66€ 17.07.2013 stravné lístky 7,8,9/2013
FA 224/14 DOXX 13006.66€ 29.07.2014 stravné lístky
DFBV/0297/16 Lucia Rošková R-INTERIÉR 12360.00€ 14.09.2016 potreby na maľovanie
FA 10/16 Bratislavská teplárenská 12080.00€ 02.01.2016 teplo
FA 9/15 Bratislavská teplárenská 12060.00€ 29.10.2014 teplo
FA58/12 Magic Print, s.r.o. 11742.17€ 16.02.2012 projektor, laptopy
FA 335/2012 Bratislavská teplárensá 11380.00€ 20.12.2011 teplo
FA 302/13 Magic Print 11272.57€ 21.10.2013 interakt.tabule,projektory
FA216/12 DOXX 10838.88€ 28.08.2012 stravné lístky
FA35/13 Bratislavská teplárenská 10620.00€ 14.12.2012 teplo
DFBV/0296/16 Pollák Ladislav 9944.00€ 14.09.2016 maliarske práce
FA 32/15 Bratislavská teplárenská 9940.00€ 29.10.2014 teplo
FA39/12 Bratislavská teplárenská 9790.00€ 01.02.2012 teplo-preddavok
DFBV/0395/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA 9770.00€ 21.11.2016 teplo
FA 404/15 Bratislavská teplárenská 9750.00€ 29.10.2014 teplo
FA21/12 Bratislavská teplárenská 9690.00€ 02.01.2012 teplo-preddavok
FA1/13 Bratislavská teplárenská 9610.00€ 14.12.2012 teplo
FA 187/14 Europa Turist 9600.00€ 04.02.2014 výlet Švajčiarsko
Fa 46/14 Bratislavská teplárenská 9521.23€ 07.02.2014 teplo
FA 81/16 Bratislavská teplárenská 9107.72€ 29.02.2016 teplo
DFBV/0093/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA 9107.72€ 11.03.2016 tepelna energia
DFBV/0268/16 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 9032.40€ 10.08.2016 stravné lístky,zmluvná odmen
DFBV/0326/16 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 9032.40€ 05.10.2016 stravné lístky,zmluvná odmena
DFBV/0370/16 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 9032.40€ 04.11.2016 stravné lístky,zmluvná odmena
FA 359/14 Bratislavská teplárenská 8900.00€ 19.11.2013 teplo
Fa 70/14 Bratislavská teplárenská 8764.81€ 07.03.2014 teplo