logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č. Dodávateľ Celková suma Dátumikona zoradenia Súbor Pozn.
1/2011 Slovpap
2/2011 Eco Sun NEW
3/2011 RAABE
4/2011 In-kanal
5/2011 SANET
6/2011 TELESYS
7/2011 BVS
8/2011 SLOVEX
9/2011 RAABE
10/2011 Šarkan Gastro
11/2011 Šarkan Gastro
12/2011 Šarkan Gastro
13/2011 SLOVEX
14/2011 Roman Petráš
15/2011 ATC-JR
16/2011 Roman Petráš
17/2011 Prva bratislavska pekarenska
17/1/2011 Prva bratislavska pekarenska
17/2/2011 Prva bratislavska pekarenska
18/2011 ATC-JR
19/2011 Šarkan Gastro
20/2011 Roman Petráš
21/2011 Edenred
22/2011 Lindstrom
23/2011 ACCESS Slovakia
24/2011 Edenred
110100918 Šarkan Gastro
25/2011 SPP
25 a/2011 SPP
26/2011 SPP