logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č. Dodávateľ Celková suma Dátumikona zoradenia Súbor Pozn.
FA178/12 Bratislavská teplárenská 2630.00€ 20.11.2011 teplo
FA153/12 Bratislavská teplárenská 3000.00€ 20.12.2011 teplo
FA198/12 Bratislavská teplárenská 2620.00€ 20.12.2011 teplo
FA 236/2012 Bratislavská teplárenská 3410.00€ 20.12.2011 preddavok tepla
FA 273/2012 Bratislavská teplárenská 6120.00€ 20.12.2011 teplo
FA 335/2012 Bratislavská teplárensá 11380.00€ 20.12.2011 teplo
FA 287/2012 Bratislavská teplárenská 6560.00€ 31.12.2011 teplo
FA1/12 hlavné mesto SR Bratislava 364.98€ 02.01.2012 kontajnery 12/2011
FA5/12 BVS 212.17€ 02.01.2012 voda 12/2011
FA6/12 BVS 83.83€ 02.01.2012 voda 12/2011
FA7/12 Securition servis 165.56€ 02.01.2012 monitorovanie objektu školy
FA9/12 Lindström 15.12€ 02.01.2012 prenájom rohoží
FA12/12 BVS 94.98€ 02.01.2012 vodné-stočné
FA13/12 BVS 244.84€ 02.01.2012 vodné-stočné
FA14/12 SPP 3248.00€ 02.01.2012 plyn
FA15/12 Kopún Richard 2187.72€ 02.01.2012 USB,kalendáre,perá-Chránená dielňa
FA17/12 SPP 118.00€ 02.01.2012 plyn
FA21/12 Bratislavská teplárenská 9690.00€ 02.01.2012 teplo-preddavok
FA8/12 Slovak telekom 279.62€ 03.01.2012 telefon 12/2011
FA4/12 ZSE 47.59€ 04.01.2012 elektrina
FA2/12 Peter Dimitrov 863.22€ 05.01.2012 odborná prehliadka plyn.,tlak. zariadení
FA3/12 Securition servis 1.39€ 05.01.2012 výkony PCO za 12/2011
FA10/12 SPP 6.00€ 09.01.2012 plyn
FA11/12 SPP 2964.73€ 09.01.2012 plyn
FA18/12 ZSE 104.08€ 10.01.2012 vyúčtovanie elektriny za 2011
FA38/12 ZSE 79.80€ 10.01.2012 vyúčtovanie elektriny za 2011
FA16/12 Edenred 3756.96€ 13.01.2012 stravné lístky
FA20/12 Komensky, s.r.o. 198.72€ 13.01.2012 virtuálna knižnica 2012
FA22/12 Poradca, s.r.o. 24.40€ 16.01.2012 Poradca 2012
FA19/12 Magic Print, s.r.o. 867.58€ 17.01.2012 projektory, káble