logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č. Dodávateľ Celková suma Dátumikona zoradenia Súbor Pozn.
DFBV/0439/16 Peter Lukács - Firend 180.00€ 15.12.2016 ochrana pred požiarmi
DFBV/0440/16 Peter Saňa - ELTEL 1727.34€ 15.12.2016 odstránenie revíznych nedostatkov
DFBV/0442/16 EKOHEAT 38.40€ 16.12.2016 odvoz kuchynského odpadu
DFKV/0002/16 TELESYS 15434.40€ 16.12.2016 kotol, panvica, konvektor
DFBV/0443/16 Stredná odborná škola, Račianska 105 BA 25.80€ 19.12.2016 stravné
DFBV/0444/16 Technicalfacility managment, s.r.o. 240.00€ 19.12.2016 prevádzka kotolne
DFBV/0445/16 Velkoobchod Hanco, a.s. 32.26€ 20.12.2016 toaletný papier
DFBV/0446/16 Greendor, s.r.o. 232.50€ 20.12.2016 výuka čínskeho jazyka
DFBV/0447/16 Mária Bíróová 150.00€ 20.12.2016 služby BOZP
DFBV/0448/16 COPY PRINT BRATISLAVA 39.60€ 20.12.2016 servis XEROX
DFBV/0449/16 Magic Print, s.r.o. 219.82€ 22.12.2016 tonery
DFBV/0450/16 COPY PRINT BRATISLAVA 312.00€ 28.12.2016 servisné práce
DFBV/0451/16 BVS 91.39€ 04.01.2017 stočné,vodné
DFBV/0452/16 BVS 251.88€ 04.01.2017 stočné,vodné
DFBV/0453/16 Magic Print, s.r.o. 266.29€ 04.01.2017 prenájom,cena tlače
DFBV/0454/16 TransData 9.00€ 09.01.2017 prelepka
DFBV/0457/16 HL.mesto Bratislava 364.98€ 10.01.2017 poplatok za odvozné miesto,poplatok za odvozné miesto
DFBV/0460/16 Nordic Sun Worldwide 150.00€ 12.01.2017 preklad
DFBV/0461/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA 1864.24€ 12.01.2017 teplo
DFBV/0462/16 Ricoh Slovakia, s.r.o. 976.90€ 12.01.2017 kópie