logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č. Dodávateľikona zoradenia Celková suma Dátum Súbor Pozn.
DFBV/0198/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 675.18€ 07.06.2016 el. energia
DFBV/0199/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 518.77€ 07.06.2016 el. energia
DFBV/0220/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 518.77€ 06.07.2016 elektrická energia
DFBV/0221/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 675.18€ 06.07.2016 el. energia
DFBV/0230/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 215.67€ 08.07.2016 el. energia
DFBV/0256/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 675.18€ 03.08.2016 elektrina
DFBV/0257/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava -689.28€ 03.08.2016 elektrina
DFBV/0261/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava -225.01€ 05.08.2016 elektrina
DFBV/0274/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 518.77€ 01.08.2016 elektrina
DFBV/0275/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 215.67€ 02.08.2016 elektrina
DFBV/0288/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 86.46€ 05.09.2016 elektrina
DFBV/0289/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 215.67€ 05.09.2016 elektrina
DFBV/0290/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 675.18€ 05.09.2016 elektrina
DFBV/0323/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 675.18€ 05.10.2016 elektrina
DFBV/0324/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 518.77€ 05.10.2016 elektrina
DFBV/0325/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 215.67€ 05.10.2016 elektrina
DFBV/0327/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 432.31€ 05.09.2016 elektrina
DFBV/0373/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 675.18€ 04.11.2016 elektrina
DFBV/0374/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 518.77€ 04.11.2016 elektrina
DFBV/0375/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 215.67€ 04.11.2016 elektrina