logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č.ikona zoradenia Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
1/2011 Slovpap
10/2011 Šarkan Gastro
11/2011 Šarkan Gastro
110100918 Šarkan Gastro
12/2011 Šarkan Gastro
13/2011 SLOVEX
138/12 BVS 236.22€ 02.05.2012 voda
139/12 BVS 94.27€ 02.05.2012 voda
14/2011 Roman Petráš
140/12 Magic Print, s.r.o. 213.10€ 15.05.2012 tonery
141/12 Copy Print, s.r.o. 93.60€ 14.05.2012 toner na vrátnicu
144/12 CHIMNEY 90.00€ 18.05.2012 čistenie komínov
145/12 SANET 300.00€ 14.05.2012 prenájom počítačovej siete
146/12 Patrik Just-JK 120.00€ 23.05.2012 postreky proti burine na školský dvor
147/12 Copy Print, s.r.o. 267.60€ 18.05.2012 tonery
15/2011 ATC-JR
16/2011 Roman Petráš
17/1/2011 Prva bratislavska pekarenska
17/2/2011 Prva bratislavska pekarenska
17/2011 Prva bratislavska pekarenska
18/2011 ATC-JR
19/2011 Šarkan Gastro
2/2011 Eco Sun NEW
20/2011 Roman Petráš
21/2011 Edenred
22/2011 Lindstrom
23/2011 ACCESS Slovakia
24/2011 Edenred
25 a/2011 SPP
25/2011 SPP