logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č.ikona zoradenia Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
26/2011 SPP
26a/2011 SPP
27/2011 SPP
28/2011 SPP
29/2011 SPP
3/2011 RAABE
30/2011 SPP
30a/2011 SPP
31/2011 EDENRED
32/2011 EDENRED
33/2011 EDENRED
34/2011 EDENRED
35/2011 EDENRED
36/2011 EDENRED
37/2011 AMECOM
38/2011 KORATES
39/2011 Bratislavská teplárenská
39a/2011 Bratislavská teplárenská
4/2011 In-kanal
40/2011 Bratislavská teplárenská
40a/2011 Bratislavská teplárenská
41/2011 SPP
42/2011 BVS
43/2011 SPP
43a/2011 SPP
44/2011 SPP
45/2011 EDENRED
46/2011 Mako
47/2011 Mako
48/2011 Mako