logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č.ikona zoradenia Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
5/2011 SANET
50/2011 Magic Print
51/2011 Magic Print
52/2011 Magic Print
6/2011 TELESYS
7/2011 BVS
8/2011 SLOVEX
9/2011 RAABE
A 301/13 Magic Print 205.21€ 23.10.2013 prac.potreby-Gym-Fyz.
DFBV/0072/16 SPP,a.s. 4.00€ 03.03.2016 plyn
DFBV/0073/16 SPP,a.s. 61.00€ 03.03.2016 plyn
DFBV/0074/16 SPP,a.s. 2607.00€ 03.03.2016 plyn
DFBV/0075/16 Lyreco 95.75€ 03.03.2016 kanc. potreby
DFBV/0076/16 INTA s.r.o. 28.80€ 08.03.2016 odvoz kuch. odpadu
DFBV/0077/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA 8420.00€ 01.03.2016 tepelná energia
DFBV/0078/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 215.67€ 07.03.2016 el. energia
DFBV/0079/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 675.18€ 07.03.2016 el. energia
DFBV/0080/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava 518.77€ 07.03.2016 el. energia
DFBV/0081/16 BVS 203.48€ 07.03.2016 stočné
DFBV/0082/16 BVS 80.74€ 07.03.2016 stočné
DFBV/0083/16 T Com 154.09€ 07.03.2016 telekom. služby,telekom. sl.
DFBV/0084/16 Lindstrom 17.16€ 07.03.2016 pranie,nájom
DFBV/0085/16 Magic Print, s.r.o. 3480.00€ 14.03.2016 inventár
DFBV/0086/16 HL.mesto Bratislava 331.80€ 07.03.2016 OLO,OLO
DFBV/0087/16 Radamládeže Bratislavskéhokraja 60.40€ 01.03.2016 tlac vol. listkov
DFBV/0088/16 Peter Saňa - ELTEL 35.00€ 09.03.2016 udrzba
DFBV/0089/16 BVS 180.55€ 10.03.2016 stocne,vodné
DFBV/0090/16 BVS 111.46€ 10.03.2016 stocne,vodne
DFBV/0091/16 Magic Print, s.r.o. 870.00€ 14.03.2016 materiál
DFBV/0092/16 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 33.00€ 01.03.2016 člensky poplatok