logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č.ikona zoradenia Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
FA9/13 Makó 2700.00€ 10.01.2013 ekonomické služby
FA90/12 Wiedermann-LWS 234.00€ 15.03.2012 čistiace potreby
FA90/13 DOXX 5780.74€ 26.03.2013 stravné lístky
FA91/13 IRIS 1199.52€ 28.02.2013 tlač učebných pomôcok
FA92/12 MARTEL VM 2076.61€ 30.03.2012 oprava regulácie v kotolni
FA92/13 IRIS 1499.76€ 10.01.2013 tlač učebných pomôcok
FA93/12 Lindström 15.12€ 28.03.2012 prenájom rohoží
FA93/13 Magic Print 332.88€ 15.02.2013 toaletný papier
FA94/12 Makó Ladislav 500.00€ 02.04.2012 ročné zúčtovanie dane
FA94/13 SPP 59.00€ 01.04.2013 plyn
FA95/12 Makó Ladislav 1700.00€ 02.04.2012 účtovné a ekonomické poradenstvo
FA95/13 SPP 5.00€ 01.04.2013 plyn
FA96/12 SPP 3248.00€ 01.04.2012 plyn
FA96/13 Magic Print 41.88€ 26.03.2013 toner ŠJ
FA97/12 SPP 60.00€ 01.04.2012 plyn
FA97/13 Lindström 16.06€ 26.03.2013 prenájom rohoží
FA98/12 SPP 6.00€ 01.04.2012 plyn
FA98/13 Firend 180.00€ 28.03.2013 BOZP 3/13
FA99/12 ZSE 291.90€ 02.04.2012 elektrina
FA99/13 UPC 26.52€ 01.04.2013 mes.poplatok-Gym