logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č. Dodávateľ Celková sumaikona zoradenia Dátum Súbor Pozn.
DFBV/0103/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA -3325.44€ 17.03.2016 tepelná energia
DFBV/0257/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava -689.28€ 03.08.2016 elektrina
DFBV/0400/16 Magic Print, s.r.o. -526.73€ 22.11.2016 dobropis - cena tlače
DFBV/0229/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA -306.69€ 13.07.2016 tepelná energia
DFBV/0338/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA -247.09€ 13.10.2016 teplo
DFBV/0261/16 ZSE Energia,a.s.Bratislava -225.01€ 05.08.2016 elektrina
DFBV/0135/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA -39.36€ 12.04.2016 tepel. energia
DFBV/0277/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA -26.25€ 12.08.2016 teplo
F17/13 SPP 0.14€ 15.01.2013 plyn
FA 25/15 SPP 0.54€ 12.01.2015 elektrina
Fa 22/14 SPP 0.96€ 17.01.2014 nedoplatok plyn
DFBV/0372/16 POLUS 1.20€ 04.11.2016 nájom
FA3/12 Securition servis 1.39€ 05.01.2012 výkony PCO za 12/2011
FA129/12 Securition servis 1.39€ 04.05.2012 PCO za 4/2012
FA154/12 Securition Servis 1.39€ 05.06.2012 PCO 5/2012
FA 290/2012 Securition Servis 1.39€ 31.10.2012 poplatok
FA 355/2012 Securition 1.39€ 31.12.2012 poplatok
FA202/13 Securition Servis 1.39€ 03.07.2013 PCO 6/13
FA 210/14 Securition Servis 2.78€ 01.07.2014 služby
FA 307/14 Lyreco 3.06€ 31.10.2014 kanc.potreby
FA 270/13 SPP 4.00€ 01.10.2013 plyn
Fa 1/14 SPP 4.00€ 01.01.2014 plyn
Fa 38/14 SPP 4.00€ 01.02.2014 plyn
Fa 89/14 SPP 4.00€ 01.03.2014 plyn
Fa 114/14 SPP 4.00€ 01.04.2014 plyn
FA 131/14 SPP 4.00€ 01.05.2014 plyn
FA 174/14 SPP 4.00€ 01.06.2014 plyn
FA 207/14 SPP 4.00€ 01.07.2014 plyn
FA 230/14 SPP 4.00€ 01.08.2014 plyn
FA 289/14 SPP 4.00€ 01.10.2014 plyn