logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č. Dodávateľ Celková sumaikona zoradenia Dátum Súbor Pozn.
FA 314/14 SPP 4.00€ 01.11.2014 plyn
FA 356/14 SPP 4.00€ 01.12.2014 plyn
FA 29/15 SPP 4.00€ 15.01.2015 plyn
FA 52/15 SPP 4.00€ 01.02.2015 plyn
FA 80/15 SPP 4.00€ 01.03.2015 plyn
FA 123/15 SPP 4.00€ 01.04.2015 plyn
FA 152/15 SPP 4.00€ 01.05.2015 plyn
FA 181/15 SPP 4.00€ 01.06.2015 plyn
FA 214/15 SPP 4.00€ 01.07.2015 plyn
FA 342/15 SPP 4.00€ 01.10.2015 plyn
FA 358/15 SPP 4.00€ 01.11.2015 plyn
FA 400/15 SPP 4.00€ 01.12.2015 plyn
FA 17/16 SPP 4.00€ 08.01.2016 plyn
FA 34/16 SPP 4.00€ 01.02.2016 plyn
FA 61/16 SPP 4.00€ 01.03.2016 plyn
FA 103/16 SPP 4.00€ 01.04.2016 plyn
DFBV/0072/16 SPP,a.s. 4.00€ 03.03.2016 plyn
DFBV/0119/16 SPP,a.s. 4.00€ 04.04.2016 plyn
DFBV/0144/16 SPP,a.s. 4.00€ 03.05.2016 plyn
DFBV/0189/16 SPP,a.s. 4.00€ 02.06.2016 plyn
DFBV/0222/16 SPP,a.s. 4.00€ 06.07.2016 plyn
DFBV/0251/16 SPP,a.s. 4.00€ 01.08.2016 zemný plyn
DFBV/0280/16 SPP,a.s. 4.00€ 02.09.2016 zemný plyn
DFBV/0318/16 SPP,a.s. 4.00€ 03.10.2016 zemný plyn
DFBV/0363/16 SPP,a.s. 4.00€ 02.11.2016 zemný plyn
DFBV/0416/16 SPP,a.s. 4.00€ 02.12.2016 zemný plyn
FA 267/2012 SPP 5.00€ 01.10.2012 plyn
FA 292/2012 SPP 5.00€ 01.11.2012 plyn
FA 326/2012 SPP 5.00€ 01.12.2012 plyn
FA 347/2012 SPP 5.00€ 01.01.2013 plyn