logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č. Dodávateľ Celková sumaikona zoradenia Dátum Súbor Pozn.
FA 273/2012 Bratislavská teplárenská 6120.00€ 20.12.2011 teplo
Fa 97/14 DOXX 6142.03€ 26.03.2014 gastrolístky
FA 152/14 DOXX 6142.03€ 05.05.2014 gastrolístky
FA 63/15 DOXX 6142.03€ 20.02.2015 stravné lístky
FA 184/15 DOXX 6142.03€ 01.06.2015 gastrolístky
FA 109/15 Bratislavská teplárenská 6290.00€ 29.10.2014 teplo
DFBV/0118/16 Magic Print, s.r.o. 6541.20€ 01.04.2016 materiál,materiál
FA 287/2012 Bratislavská teplárenská 6560.00€ 31.12.2011 teplo
FA 318/14 Bratislavská teplárenská 6590.00€ 19.11.2013 teplo
Fa 62/14 Bratislavská teplárenská 6750.00€ 19.11.2013 teplo
Fa 98/14 Bratislavská teplárenská 6750.00€ 19.11.2013 teplo
FA75/13 Bratislavská teplárenská 7040.00€ 14.12.2012 teplo
FA 356/15 Bratislavská teplárenská 7560.00€ 29.10.2014 teplo
DFBV/0352/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA 7580.00€ 24.10.2016 teplo
FA 1/16 DOXX 7948.51€ 11.01.2016 stravné lístky
DFBV/0435/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA 8055.95€ 12.12.2016 teplo
FA 93/15 Bratislavská teplárenská 8390.00€ 29.10.2014 teplo
FA 16/16 SPP 8397.50€ 08.01.2016 plyn
FA 65/16 Bratislavská teplárenská 8420.00€ 23.10.2015 teplo
DFBV/0077/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA 8420.00€ 01.03.2016 tepelná energia
Fa 70/14 Bratislavská teplárenská 8764.81€ 07.03.2014 teplo
FA 359/14 Bratislavská teplárenská 8900.00€ 19.11.2013 teplo
DFBV/0268/16 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 9032.40€ 10.08.2016 stravné lístky,zmluvná odmen
DFBV/0326/16 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 9032.40€ 05.10.2016 stravné lístky,zmluvná odmena
DFBV/0370/16 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 9032.40€ 04.11.2016 stravné lístky,zmluvná odmena
FA 81/16 Bratislavská teplárenská 9107.72€ 29.02.2016 teplo
DFBV/0093/16 Bratisl.teplárenská,a.s.BA 9107.72€ 11.03.2016 tepelna energia
Fa 46/14 Bratislavská teplárenská 9521.23€ 07.02.2014 teplo
FA 187/14 Europa Turist 9600.00€ 04.02.2014 výlet Švajčiarsko
FA1/13 Bratislavská teplárenská 9610.00€ 14.12.2012 teplo