logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Faktúry

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č. Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
4/2011 In-kanal
40/2011 Bratislavská teplárenská
40a/2011 Bratislavská teplárenská
41/2011 SPP
42/2011 BVS
43/2011 SPP
43a/2011 SPP
44/2011 SPP
45/2011 EDENRED
46/2011 Mako
47/2011 Mako
48/2011 Mako
5/2011 SANET
50/2011 Magic Print
51/2011 Magic Print
52/2011 Magic Print
6/2011 TELESYS
7/2011 BVS
8/2011 SLOVEX
9/2011 RAABE