logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Kalendár

September

  • 2. 9. Začiatok školského roka 2015/16

Október

November

December

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August