logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Krúžky

Zoznam krúžkov ŠKD

Ponuka krúžkov v ŠKDVYCHOVÁVATEĽUTOROKŠTVRTOK
Ľ. AlušíkováDramatickýČitateľský
T. MarušinFutbal (3.,4. roč.)Futbal (1.,2. roč.)
J. SmoligováFolklórny (3., 4. roč.)Quilling
L. GruchalákováVýtvarný (3., 4. roč.)Hádanky, hlavolamy (3.,4. roč.)
A. BujtárováLego (1.roč.)Dielnička (2.,3.,4.roč.)
J. HatinováLego (2.,3.,4. roč.)Origami
J. GrumelováTanečný Spoločenské hry (3., 4. roč.)
J. ProkopováNemčina začiatočnícíNemčina pokročilí
A. KurinováGeografický (2., 3., 4. roč.)Lego (1., 2., 3. roč.) 
Z. KusáTanečný (1.,2. roč.)Hádanky, hlavolamy (1., 2. roč.)
D. ŠulkováKorálkovanieKorálkovanie, mozaikovanie
M. SchindlerSebaobranaZáklady gastronómie a etika stolovania
P. BratinaStolný tenis (3.,4. roč.)Stolný tenis (1., 2. roč.)
Ch. AdamicaStolný tenis (3., 4. roč.)Loptové a pohybové hry (3., 4. roč.)
E. ŠebestováVýtvarný (1.,2. roč.)Výtvarný (3., 4. roč.)

A. Majerčáková

Diskusný (3., 4. roč.)

Spoločenské hry (1., 2. roč.)


 

 

 


Anglický jazyk ABC
 

Prebieha 2x do týždňa. Deti sú rozdelené do skupín po 5-6 detí. Termíny sa budú ešte upravovať.

1. ročník  
2. ročník  
3. ročník 

 

4. ročník  

 

 

Krúžky

  podľa dohodypodľa dohody
Miroslav ROHÁČEKŠachový krúžok  
Ika RADOVÁFlorbal  
    
    
    
Milka RYBÁROVÁLiterárny krúžok 

 

  • Literárny krúžok s Milkou Rybárovou sa uskutoční v knižnici našej školy. V tomto čase si žiaci môžu študovať a vypožičiavať školské knihy.