logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Organizácia školského roka

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2013 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2013 (štvrtok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014.
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2014 a končí sa 27. júna 2014 (piatok).
  4. Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) do roku 2014 sú v Prílohe č. 1. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 

TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

PrázdninyPosledný deň vyučovania pred začiatkom prázdninTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
jesenné29. október 2013  (utorok)30. október - 1. november 20134. november 2013 (pondelok)
vianočné20. december 2013  (piatok)23. december 2013 - 7. január 20148. január 2014 (streda)
polročné

31. január 2014  (piatok)

3. február 2014 (pondelok)4. február 2014 (utorok)
jarné: Bratislavský kraj21. február 2014 (piatok)24. február - 28. február 20143. marec 2014 (pondelok)
veľkonočné

16. apríl 2014 (streda)

17. apríl - 22. apríl 201423. apríl 2014 (streda)
letné27. jún 2014 (piatok)30. jún - 29. august 20142. september 2014 (utorok)