logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predškoláci 2017/2018

Harmonogram stretnutí predškolákov v šk. roku 2017/2018

Témy a termíny stretnutí:

1.      Divadelné predstavenie Rumcajs           

piatok   8. 12. 2017  o 11.00 h

(divadelné predstavenie a  prekvapenie od  Mikuláša)

 

2.      Čáry-máry v januári               

sobota  20. 1. 2018  od 10.00 do 12.00 h

(počasie v januári, premeny vody, zimné hry a radovánky)

 

3.      Valentín a Loginka hľadajú si písmenká               

sobota  17. 2. 2018 od 10.00 do 12.00 h                      

(ďalšie príbehy s Valentínom a Loginkou, riešenie hádaniek a rébusov, logické hry s písmenkami,  skladačky)

 

4.      Veľká noc má veľkú moc         

sobota 24. 3. 2018 od 10.00 do 12.00 h

( veľkonočné tradície a zvyky, veľkonočné sviatky v knižkách a časopisoch, ilustrácie)

 

5.      Pestré aprílové hlavolamy a jazykolamy         

sobota  28.  4. 2018 od 10.00 do 12.00 h                    

(aprílové premeny v prírode, čo sa deje v lesoch a v parkoch v apríli, riešenie hlavolamov a jazykolamov)

 

Prosíme rodičov, aby sa prihlasovali na jednotlivé stretnutia vždy zvlášť, a to na adresu školy skola [at] spmndag [dot] sk.

Zároveň prosíme rodičov a deti, aby si na stretnutia priniesli prezuvky a poplatok  10 eur. Poplatok neplatí pre stretnutie Divadelné predstavenie Rumcajs  8.12.2017.

 

POKYNY   PRE   RODIČOV  PREDŠKOLÁKOV

Postup pri prijímaní predškoláka na ŠpMNDaG:

1.       Napísať krátku žiadosť zákonného zástupcu žiaka o prijatie do ŠpMNDaG a zaslať ju na emailovú adresu skola [at] spmndag [dot] sk.

2.       Zákonný zástupca prihlási svoje dieťa aj na školu v mieste svojho bydliska.

3.       Škola ŠpMNDaG pošle e-dotazník s údajmi o dieťati, ktoré vyplní zákonný zástupca a vyplnený dotazník odošle na uvedenú emailovú adresu.

4.       V termíne od 12. marca 2018 do 15. júna 2018 absolvuje dieťa psychologické testy. Po splnení kritéria  dostane zákonný zástupca pre dieťa  termín na absolvovanie vedomostných testov podľa veku dieťaťa a na finálne vyhodnotenie testov, ktoré je  spojené s pohovorom u riaditeľky školy PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.

5.       V prípade, že dieťa splnilo kritériá a je prijaté na ŠpMNDaG, zákonný zástupca informuje školu, v ktorej bolo dieťa prihlásené, že postupuje na ŠpMNDaG.