logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

NAŠA ŠKOLA OTVÁRA 3 TRIEDY PRÍMY

Vážení rodičia,

 

oznamujeme Vám, že naša škola bola vyňatá z určených 5% žiakov

postupujúcich do 8-ročných gymnázií a pre školský rok 2018/2019

k 1. septembru otvárame ako každý rok 3 triedy prímy.

 

Ďakujeme za Váš záujem o osud školy a ponúkanú pomoc

a očakávame, že naďalej ostanete aktívnymi spoluúčastníkmi

diania v škole vždy v spolupráci s vedením školy.