logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Objednávky

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č. Dodávateľ Celková suma Dátumikona zoradenia Súbor Pozn.
O3/13 Juris Dat 25.00€ 10.01.2013 časopis Škola
O6/13 Raabe 45.00€ 25.01.2013 publikácia-Personalistika
O4/13 SOFT-GL 45.00€ 31.01.2013 program ŠJ4
O5/13 Copy Print 280.00€ 31.01.2013 tonery
O7/13 PREAS 250.00€ 31.01.2013 aktualizácia registr.poriadku
O8/13 Lyreco 75.00€ 31.01.2013 toner
O9/13 IGLASS AKTÍV 60.00€ 01.02.2013 zasklenie okna-ZŠ
O10/13 Nordic Sun Worldwide 200.00€ 01.02.2013 tlmočenie,konverzácia ANJ
O11/13 RUŠEZ 800.00€ 01.02.2013 odb.prehl.elektr.zariadení
O12/13 Akrus 40.00€ 01.02.2013 servisné práce v ústredni