logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Objednávky

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č.ikona zoradenia Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
O 43/2012 GastroRex 400.00€ 12.09.2012 drez s roštovou policou do kuchyne
O 51/2012 INSEKTPOL 350.00€ 22.10.2012 deratizácia a dezinfekcia priestorov
O 52/2012 Slovenská legálna metrológia 60.00€ 22.10.2012 perá,kalendáre,diáre
O 53/2012 Ševt 300.00€ 22.10.2012 publikácia-Komplexná šk.agenda
O 54/2012 Chimney 100.00€ 22.10.2012 čistenie komínov
O 55/2012 Magnet Press Slovakia 30.00€ 05.11.2012 publikácia-Psychologie 1-12-/2013
O 56/2012 EDOS PEM 100.00€ 09.11.2012 vzdelávacie služby
O 57/2012 Magic Print 630.00€ 10.12.2012 servisná práca projekčnej techniky a tlačiarne
O 58/2012 Kovoplast-T 150.00€ 17.12.2012 označovače bezpečnostných miest
O1/12 Peter Dimitrov 900.00€ 02.01.2012 odborná prehliadka plynových zariadení
O1/13 Angel Omar Juarez 12.00€ 02.01.2013 konverzácia ANJ podľa odučených hodín
O10/12 Mgr. Silvia Moravčíková 50.00€ 23.01.2012 právne služby
O10/13 Nordic Sun Worldwide 200.00€ 01.02.2013 tlmočenie,konverzácia ANJ
O11/12 IURA EDITION 30.00€ 30.01.2012 Didaktika 2012
O11/13 RUŠEZ 800.00€ 01.02.2013 odb.prehl.elektr.zariadení
O12/12 FIREND-Lukács 500.00€ 30.01.2012 kontrola a oprava prenosných požiarnych vodovodov
O12/13 Akrus 40.00€ 01.02.2013 servisné práce v ústredni
O13/12 RUŠEZ-Ing.Dzuba 800.00€ 01.02.2012 odborná prehliadka elektronických spotrebičov
O14/12 Verlag Dashöfer 80.00€ 02.02.2012 Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 2012
O15/12 See Trade 3500.00€ 10.02.2012 čistiací a hygienický materiál počas celého roka podľa potreby
O16/12 Rempo 2000.00€ 13.02.2012 čistiace potreby počas celého roku
O17/12 Kamiko-Hygiene 500.00€ 13.02.2012 hygienické potreby
O18/12 Insektpol 600.00€ 13.02.2012 deratizácia a dezinfekcia v budovách školy
O19/12 Ivan Lazík 400.00€ 13.02.2012 aktivizačné metody vo vyučovaní
O2/12 Magic Print, s.r.o. 26100.00€ 02.01.2012 projektory,káble,montáž celoročne
O2/13 VEMA 200.00€ 02.01.2013 aktuálna verzia na rok 2013
O20/12 Raabe 70.00€ 23.02.2012 publikácia Personalistika v práci riaditeľa
O21/12 Larry Stone 800.00€ 24.02.2012 konverzácia anglického jazyka počas 3 mesiacov
O22/12 Martel VM 4200.00€ 12.03.2012 ekvitermické regulácie na Skalickej 1
O23/12 Wiedermann-LWS 200.00€ 12.03.2012 prostriedok na umývačku riadu do školskej jedálne