logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Objednávky

Dokumenty, spadajúce do povinného zverejňovania nájdete od 1.1.2017 na stránkach zriaďovateľa. (VUCBA)

Č.ikona zoradenia Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
O5/13 Copy Print 280.00€ 31.01.2013 tonery
O50/2012 Pernag 100.00€ 01.10.2012 oprava únoku plynu
O6/12 VEMA, s.r.o. 193.20€ 16.01.2012 aktuálna verzia 1-12/2012
O6/13 Raabe 45.00€ 25.01.2013 publikácia-Personalistika
O7/12 PROFI SERVIS SK, s.r.o. 110.00€ 30.01.2012 elektromechanické čistenie kanalizácie
O7/13 PREAS 250.00€ 31.01.2013 aktualizácia registr.poriadku
O8/12 Magic Print, s.r.o. 6000.00€ 01.02.2012 čistiace,kancelárske potreby počas celého roku
O8/13 Lyreco 75.00€ 31.01.2013 toner
O9/12 Cpoy Print 2000.00€ 23.01.2012 toner počas celého roku podľa potreby
O9/13 IGLASS AKTÍV 60.00€ 01.02.2013 zasklenie okna-ZŠ