logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

Vážení rodičia detí predškolákov,

oznamujeme vám, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa psychologické vyšetrenia potrebné pre prijatie vášho dieťaťa do 1. ročníka  ŠpMNaD nebudú realizovať v nasej škole.

Žiadame Vás, aby ste vaše dieťa na požadované psychologické vyšetrenie prihlásili na obvodné CPPPaP, resp. na CPPPaP najbližšie k vášmu bydlisku. Nakoľko čakacie doby sú dlhšie, prosíme vás, aby ste sa prihlásili čo najskôr.

Výsledky testov (stačí scan) spolu s formálnou žiadosťou o zaradenie Vášho dieťaťa na ŠpMNDaG následne pošlite na adresu skola [at] spmndag [dot] sk. O ďalšom postupe Vás budeme informovať mailom.

Ďakujeme za pochopenie a Vašu spoluprácu.


PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka ŠpMNDaG