logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Povinnosť nosiť rúško pre žiakov prvého stupňa ZŠ

Vážení rodičia,
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe odporúčania Krízového štabu SR zaviedlo povinnosť od 12. októbra 2020 nosiť rúško pre všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ, a to aj v triedach počas vyučovania.
Prosíme Vás, aby ste svojim deťom dali do školy aspoň 2 rúška, aby si ho mohli v prípade zašpinenia vymeniť. Dieťa bez rúška sa nebude mocť zúčastniť výchovno - vzdelávacieho procesu. 
Toto opatrenie platí do odvolania.
 
Za pochopenie ďakujeme 
 
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy