logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prerušenie prezenčného vyučovania 1.- 3.12.2021

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že z dôvodu realizácie termostatizácie (výmeny termostatických ventilov) na Teplickej bude v dňoch 1.- 3.12.2021 (streda až piatok) vyučovanie prebiehať dištančnou/online formou.

Prezenčné vyučovanie bude pokračovať od pondelka 6.12.2021.

Ďakujem za pochopenie a vašu spoluprácu.

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy