logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prijímacie konanie do 1. ročníka ZŠ

Postup pri prijímaní dieťaťa do 1. ročníka ZŠ ŠpMNDaG 2023/2024.

1. Rodič / zákonný zástupca pošle vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zaradenie svojho dieťaťa do 1. ročníka ŠpMNDaG (v prílohe) na adresu skola [at] spmndag [dot] sk do 28.2.2023. 

2. Rodič / zákonný zástupca zároveň pošle Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa (v prílohe), ktoré sa uskutoční od 9. januára 2023 do 30. apríla 2023.

3. Rodič / zákonný zástupca dostane zo školy presný termín psychologického vyšetrenia dieťaťa, ktoré sa uskutoční v škole.

4. Po vyhodnotení výsledkov psychologického vyšetrenia a po splnení požadovaných kritérií pošle škola rodičom Dotazník o dieťati. Vyplnený dotazník pošle rodič na adresu skola [at] spmndag [dot] sk.

5. Následne škola pozve rodičov na Stretnutie s predškolákmi so špecifickým obohacujúcim programom pre rodičov a deti a konzultáciami a prednáškou pre rodičov.

6. Výberové konanie uskutočňuje finálne riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy

PrílohaVeľkosť
ziadost_do_1_rocnika_23-24.doc25 KB
ziadost_psychologicke_vysetrenie.doc24.5 KB