logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predškoláci

POKYNY PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

Postup pri prijímaní dieťaťa do 1. ročníka ŠpMNDaG:

  1. Rodič/zákonný zástupca pošle vyplnenú a podpísanú Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa na adresu skola [at] spmndag [dot] sk (link na žiadosť)
  2. Rodičom oznámime termín konania psychologického vyšetrenia dieťaťa, ktoré sa uskutoční v čase od februára 2022 najneskôr do júna 2022
  3. Po oznámení  o splnení požadovaných kritérií psychologických testov pošle rodič/zákonný zástupca Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka na sekretariát školy  na adresu skola [at] spmndag [dot] sk (link na žiadosť)
  4. Po obdržaní Žiadosti o prijatie dieťaťa do 1. ročníka následne škola zašle rodičovi Dotazník o dieťati. Rodič odošle vyplnený Dotazník o dieťati na adresu skola [at] spmndag [dot] sk
  5. Riaditeľka školy potvrdí rodičovi emailom zaradenie dieťaťa do výberového konania
  6. Výberové konanie uskutočňuje finálne  riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc

 

Z dôvodu pokynov MŠ VVaŠ  SR a RÚVZ nemôže škola v školskom roku 2021/2022 realizovať stretnutia predškolákov.

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy

 

---

STRETNUTIA PREDŠKOLÁKOV v minulých šk. rokoch

Program pre predškolákov je určený pre staršie predškolské deti, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 plniť povinnú školskú dochádzku. Z kapacitných dôvodov nie sme schopní zabezpečiť program aj pre mladšie deti. Rodičia sa musia prihlasovať na jednotlivé stretnutia vždy zvlášť, a to na adresu školy skola [at] spmndag [dot] sk.

Zároveň prosíme rodičov aj deti, aby si na stretnutia priniesli prezuvky a poplatok 10 eur.

 

TÉMY A TERMÍNY STRETNUTÍ V ŠK. ROKU 2019/2020

      1. Bábkové divadlo Snehulienka                                                                           streda 11. 12. 2019     o 10.30 h  v telocvični 

      2. Fujavica, metelica, pred zimou ty dobre skry sa                                            sobota  18. 1. 2020  od 10.00 do 12.00 h  (počasie v januári, zimné  príbehy, hry a radovánky, každá snehová vločka je iná,  snehozemšťania a iné záhady, sneh a nesneh)

      3. Valentín a Loginka robia tangram v tvare srdca                                             sobota  8. 2. 2020 od 10.00 do 12.00 h (ďalšie príbehy s Valentínom a Loginkou, tangramy a iné skladačky)

     4.  Jarná voda život skrýva a príroda nám ožíva                                                sobota 7. 3. 2020 od 10.00 do 12.00 h (jarné marcové premeny prírody v záhradách a v lesoch, prišla jar – kvietky spočítaj,  poklady a tajomstvá v knižkách, na čo nám je voda a čo je v nej)

     5. Dajte vajíčka do košíčka a tie dary Zeme všetky zjeme                                 sobota  4. 4. 2020 od 10.00 do 12.00 h (veľkonočné tradície a zvyky, maľované vajíčka,  všeličo vymyslíme a všeličo vytvoríme, zdravé papkanie - čo je zdravé a čo nie)