logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predškoláci

 

Harmonogram stretnutí predškolákov v šk. roku 2018/2019

Témy a termíny a stretnutí:

  1. Folklórny  súbor  Vienok    štvrtok 6. 12. 2018     od 11.00 h do 12.00 h

(vystúpenie folklórneho súboru Vienok a  prekvapenie od  Mikuláša)

 

  1. Snehuliaci na Teplickej      sobota  19. 1. 2019  od 10.00 do 12.00 h

(budú tejto zimy ešte snehuliaci? odpoveď: na Teplickej 7 určite áno, počasie v januári,  zimné príbehy, hry a radovánky)

 

  1. Valentín a Loginka majú veľa nápadov  alebo Slnečno či oblačno?            sobota  16. 2. 2019 od 10.00 do 12.00 h

(ďalšie príbehy s Valentínom a Loginkou, vrtochy počasia, riešenie hádaniek a rébusov, skladačky, čo sú to protiklady?)

 

  1. Tajomstvá a záhady z našej záhrady sobota 9. 3. 2019 od 10.00 do 12.00 h

(v našej záhrade sa skrývajú lastovičie rozprávky aj  snežienkin úsmev, marcové premeny prírody v záhradách, parkoch a v lesoch)

 

  1. Apríl šije búdu, nemá rád nudu alebo Veľkonočné vajíčko zafarbí si tričko   sobota  13. 4. 2019 od 10.00 do 12.00 h

(v apríli sa s nami  nebudeš nudiť, ani my nemáme nudu radi,  veľkonočné tradície a zvyky, maľované vajíčka,  všeličo vymyslíme a všeličo vytvoríme)

 

Prosíme rodičov, aby sa prihlasovali na jednotlivé stretnutia vždy zvlášť, a to na adresu školy skola [at] spmndag [dot] sk.

Zároveň prosíme rodičov a deti, aby si na stretnutia priniesli prezuvky a poplatok  10 eur. Poplatok neplatí pre vystúpenie folklórneho súboru Vienok  6.  12. 2018.

POKYNY   PRE   RODIČOV  PREDŠKOLÁKOV

Postup pri prijímaní predškoláka na ŠpMNDaG:

  1. Napísať krátku žiadosť zákonného zástupcu žiaka o prijatie do ŠpMNDaG a zaslať ju na emailovú adresu skola [at] spmndag [dot] sk.
  2. Zákonný zástupca prihlási svoje dieťa aj na školu v mieste svojho bydliska.
  3. Škola ŠpMNDaG pošle e-dotazník s údajmi o dieťati, ktoré vyplní zákonný zástupca a vyplnený dotazník odošle na uvedenú emailovú adresu.
  4. V termíne od 11. marca 2019 do 14. júna 2019 absolvuje dieťa psychologické testy. Po splnení kritéria  dostane zákonný zástupca pre dieťa  termín na absolvovanie vedomostných testov podľa veku dieťaťa a na finálne vyhodnotenie testov, ktoré je  spojené s pohovorom u riaditeľky školy PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.
  5. V prípade, že dieťa splnilo kritériá a je prijaté na ŠpMNDaG, zákonný zástupca informuje školu, v ktorej bolo dieťa prihlásené, že postupuje na ŠpMNDaG.