logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

2018/2019

Kurzy Benitim v školskom roku 2018/2019

Ponuka krúžkov v školskom roku 2018/2019

Aktuálnu ponuku krúžkov ŠKD v školskom roku 2018/2019 nájdete tu

Aktivity ŠKD v mesiacoch september - október 2018

V mesiacoch september a október 2018 sa uskutočnia v ŠKD nasledovné aktivity:

19.9.2018 - 1. kolo futbalového turnaja

20.9.2018 - 2. kolo futbalového turnaja

18.10.2018 - Deň jablka

od 24.10.2018 - výstava Jesenné výtvarné techniky

25.10.2018 - Halloween karneval

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 - 3.9.2018

Milí žiaci a rodičia,

dňa 3. 9. 2018 o 8.00 h slávnostne otvárame školský rok 2018/2019 v ŠpMNDaG, Teplická 7.

PROGRAM:

8:00 - príhovor riaditeľky školy PhDr. Jolany Laznibatovej Csc.

8:05 - 8:15 - privítanie prvákov

8:15 - 8:40 - privítanie žiakov 2. - 4. ročníka

8:45 - 9:10 - prvé informatívne stretnutie p. riaditeľky PhDr. Jolany Laznibatovej, Csc. s rodičmi prvákov