logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

2021/2022

Jesenné prázdniny v šk.roku 2021/2022

Vážení rodičia,

Šachový krúžok 2021/2022

Milí rodičia, v prílohe nájdete informácie o šachovom krúžku v našej škole v školskom roku 2021/2022.

Krúžky ŠKD v školskom roku 2021/2022

Milí rodičia,

zoznam krúžkovej činnosti v jednotlivých ročníkoch pre tento školský rok nájdete v prílohe.

Krúžky budú prebiehať od 5.10.2021 v dňoch utorok a štvrtok, v čase od 14:15 do 15:30. 

Začiatok školského roka 2021/2022

Milí žiaci, vážení rodičia,

dňa 2. 9. 2021 vo štvrtok slávnostne otvárame šk. rok 2021/2022  v ŠpMNDaG, Teplická 7

PROGRAM:

8. 00 h - príchod žiakov 1. ročníka,

privítanie riaditeľkou školy PhDr. Jolanou Laznibatovou,  CSc.

9. 00 h – príchod žiakov 2. - 4. ročníka

8. 30 – 9. 00 h - prvé informatívne stretnutie  riaditeľky školy s rodičmi prvákov,

rodičia žiakov 1. ročníka si vyzdvihnú deti  z tried o 10.00 h.