logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

2015/2016

Poďakovanie rodičom a podporovateľom ŠpMNDaG

Vážení rodičia a podporovatelia Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia!

Ďakujeme vám za pomoc, podporu a efektívnu spoluprácu s vami počas celého školského roku 2015/16. Prajeme vám a vašim deťom pekné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2016/17!

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Voľné miesta - učiteľka pre 1. stupeň

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium príjme od 01.09.2016 do pracovného pomeru:

Učiteľ/ka na 1. stupeň základnej školy

Návšteva ministra školstva P. Plavčana

Dňa 23. 5. 2016 navštívi našu školu pán minister Školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. O 10.30 navštívi 1. stupeň ZŠ na Teplickej 7. O 11.30 navštívi Gymnázium na Skalickej ceste 1.
 
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Aktivity ŠKD v apríli a máji 2016

V mesiacoch apríl a máj 2016 sa uskutočnia v ŠKD nasledovné podujatia:

19.4.2016 o 14:00 - Sokoliarske vystúpenie

4.5.2016  - Prednáška o kliešťoch

10.5.2016 o 14:00 - Divadelné predstavenie Červená čiapočka

19.5.2016 o 14:00 - Burza hračiek

Všetky podujatia sa uskutočnia v priestoroch ŠpMND.

Darujte 2% nadaným deťom (zmeny2016)

Vážení rodičia a priaznivci Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia,
 
dovoľte, aby som Vás touto cestou informovala o tom, že pre rok 2016 z technicko – organizačných dôvodov nie je OZ AVOS zaregistrované ako oprávnený prijímateľ 2% z dane za rok 2015.

Aktivity ŠKD v mesiaci marec 2016

3.3.2016 - štvrtok - film Robinson Crusoe o 14:30 v Poluse. Predpokladaný návrat do školy je o 16:30.

10.3.2016 - štvrtok - literárna súťaž od 14:15 do 15:15 pre všetky triedy

Výchovno-vzdelávací proces od 15. 2. 2016

Vážení rodičia,

 

oznamujeme Vám, že od pondelka 15. 2. 2016 bude prebiehať

Aktuálne k štrajku od pondelka 8.2.2016

Vážení rodičia,

 

napriek tomu, že časť učiteľov pokračuje v štrajku, oznamujeme Vám, 

AKCIA ZRUŠENÁ (Zhromaždenie na podporu štrajkujúcich učiteľov - 4.2.2016)

zamestnanecká rada ŠpMNDaG sa rozhodla presunúť dnešné stretnutie rodičov a zamestnancov školy.
Zajtra sa uskutoční stretnutie zamestnancov školy. O ďalších krokoch budeme rodičov v žiakov informovať na webovej stránke.

S pozdravom kolektív ŠpMNDaG

Aktuálne o štrajku

Vážení rodičia,
 
<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, s