logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

2016/2017

ZRUŠENIE TERMÍNU PREDŠKOLÁKOV 29.4.2017

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že termín stretnutia predškolákov zo dňa 29.4.2017 je zrušený vzhľadom k tomu, že viaceré rodiny si z dôvodu predĺženého víkendu robia individuálny program.

Ďakujeme za pochopenie.

ŠpMNDaG

Harmonogram stretnutí predškolákov v školskom roku 2016/2017

Informácie o stretnutiach pre deti predškolského veku v školskom roku 2016/2017 nájdete na stránke  http://smnd.sk/teplicka/skola/aktivity/predskolaci

Aktivity ŠKD v mesiacoch máj - jún 2017

V mesiacoch máj a jún sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

9.5. - Talentmánia

30.5. - Deň detí

31.5. - krúžková činnosť ukončená

6.6. - návšteva bábkového divadla - Opice z našej police 

8.6. - Burza hračiek

 

Evanjelická biblická olympiáda

31.3.2017 poriadalo ECAV seniorálne kolo Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnili traja žiaci našej školy. Súťažili v 1. kategórii a boli veľmi úspešní. Spomedzi 23 detí z šestnástich cirkevných zborov obsadili Martin Zich - 2. miesto, Matúš Běčák - 4. miesto a Štefan Dojčár - 5. miesto.

Harmonogram stretnutí predškolákov v školskom roku 2016/2017

Informácie o stretnutiach pre deti predškolského veku v školskom roku 2016/2017 nájdete na stránke  http://smnd.sk/teplicka/skola/aktivity/predskolaci

Aktivity ŠKD v mesiacoch marec - máj 2017

V mesiacoch marec - máj sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

23.2.2017 - kvíz Milujem Slovensko

30.3.2017 - vedomostný kvíz - Marec mesiac knihy

4.4.2017 - Veľká noc - tvorivé dielne

20.4.2017 - Deň Zeme

10.5.2017 - Talentmánia

Aktivity ŠKD v mesiacoch január a február

V mesiacoch január a február 2017 sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

26.1. - Kvíz Milujem Slovensko - z dôvodu choroby sa presúva (termín bude upresnený)

Zimné športové hry (termín bude upresnený podľa počasia)

7.2. - Animovaná komédia Spievaj  v kine Polus od 14:40 do 16:30

16.2. - Karneval

Riaditeľské voľno - 18.11.2016

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. udeľuje žiakom školy na piatok 18.11.2016 riaditeľské voľno.

 

Aktivity ŠKD v mesiaci december

V decembri 2016 sa uskutočnia v ŠKD nasledovné aktivity:

8.12. (štvrtok) - Vianočná akadémia

od 19.12. (pondelok) - Vianočné trhy

Aktivity ŠKD v mesiaci november - zmena

V mesiaci november sa v ŠKD uskutočnia nasledovné aktivity:

23.11. - zábavné popoludnie Trieda baví triedu

Pôvodne plánované filmové predstavenie sa presúva na január 2017.